Bìa gắn blốc

Năm phát hành:
Loại lịch:
Tags:

Quy cách kỹ thuật:

Kích thước: 35 x 55cm

  • In 4 màu trên giấy couches 150gsm, cán láng
  • Bồi trên cartton lạnh 3mm, mặt sau in áp la đỏ

GALLERY

© 2019 Galaxy Trading and Advertising Company. All Rights Reserved.