Lịch 13 tờ chữ Phúc

Năm phát hành:
Loại lịch:

Kích thước: 37 x 68cm

  • Bìa in bằng công nghệ mới Metalize, chữ Phúc thúc nổi 3D
  • Ruột in 4 màu trên giấy Couches 120gsm

GALLERY

© 2019 Galaxy Trading and Advertising Company. All Rights Reserved.