Hà Nội - Những góc nhìn thời gian

Năm phát hành:
Loại lịch:

NH-64

  • Lịch bàn 13 tờ, 2 lò xo
  • Kích thước: 24x16 cm
  • 13 tờ in 4 màu trên giấy Couches 230gsm
  • 52 tuần in 4 màu, giấy Ford kem Nhật 70gsm

NH-65

  • Lịch bàn 13 tờ
  • Kích thước: 24x16 cm
  • In 4 màu trên giấy Couches 230gsm

GALLERY

© 2019 Galaxy Trading and Advertising Company. All Rights Reserved.