You are here

NH14 - Bìa khung nhựa khánh ngọc

NH-14

Loại: 

Năm phát hành: 

Kích thước: 32 x 56cm

Khung nhựa cứng, có khánh ngọc, chữ phúc mạ vàng