You are here

NH21 - Gốm Việt

NH-21

Loại: 

Năm phát hành: 

Lịch 7 tờ lò xo
Kích thước: 36x70cm
In 4 màu trên giấy couches 200gsm