You are here

NH23 - Ô cửa mùa xuân

NH-23

Loại: 

Năm phát hành: 

Lịch 7 tờ lò xo
Kích thước: 36x70cm
In 4 màu trên giấy couches 200gsm