You are here

NH97

NH-97

Loại: 

Năm phát hành: 

Quy cách kỹ thuật

  • Lịch 1 tờ nẹp thiếc
  • In 4 màu trên giấy couche 115gsm
  • Kích thước: 45 x 70 cm