You are here

NH60 - Phúc Lộc Thọ

NH-60

Loại: 

Năm phát hành: 

Lịch 5 tờ nẹp thiếc

  • Kích thước: 45 x 70cm
  • In 4 màu trên giấy Couches 100gsm