You are here

NH21 - Sen Thư pháp

Nh-21

Loại: 

Năm phát hành: 

Quy cách kỹ thuật

  • Lịch 7 tờ lò xo
  • Kích thước: 36 x 70cm
  • In 4 màu trên giấy Couches 200gsm