You are here

NH58 - Phúc Lộc Thọ

NH-58

Loại: 

Năm phát hành: 

- Kích thước: 45 x 70 cm
- In 4 màu trên giấy Couches 100gsm