You are here

NH98 - Sổ ghi chép

NH-98

Loại: 

Năm phát hành: 

- Kích thước: 16 x 24 cm
- Giấy: Offset 80gsm