You are here

NH66-67 - Thiên nhiên bốn mùa

NH-66-67

Loại: 

Năm phát hành: 

NH66
- Lịch bàn 13 tờ.
- Kích thước: 14,5 x 22,0 cm.
- In 4 màu, giấy Couches 230gsm

NH67
- Lịch bàn 13 tờ, 2 lò xo.
- Kích thước: 14,5 x 22,0 cm.
- 13 tờ in 4 màu, giấy Couches 230gsm.
- 52 tuần in 4 màu, giấy offset 70gsm.