You are here

NH74-75 - Hà Nội - Những góc nhìn thời gian

NH-74-75

Loại: 

Năm phát hành: 

NH74
- Lịch bàn 13 tờ.
- Kích thước: 14,5 x 22,0 cm.
- In 4 màu trên giấy Couches 230gsm.

NH75
- Lịch bàn 13 tờ, 2 lò xo.
- Kích thước: 14,5 x 22,0 cm.
- 13 tờ in 4 màu, giấy Couches 230gsm.
- 52 tuần in 4 màu, giấy offset 70gsm.