You are here

NH15 - Bìa ngũ phúc lâm môn

NH-15

Loại: 

Năm phát hành: 

KT: 32 x 58cm
Bìa Catton khung nhựa, khánh ngọc, mạ vàng chữ “Phúc”.