You are here

NH20 - Ký ức tuổi thơ

NH-20

Loại: 

Năm phát hành: 

- Lịch lò xo 7 tờ
- Kích thước: 36 x 70 cm
- In 4 màu trên giấy Couches 200gsm