You are here

NH26 - Phúc Lộc Thọ

NH-26

Loại: 

Năm phát hành: 

- Kích thước: 36 x 70 cm
- In 4 màu trên giấy Couches 200gsm