You are here

NH30 - Bình cổ Lộc xuân

NH-30

Loại: 

Năm phát hành: 

- Kích thước: 36 x 70 cm
- In 4 màu trên giấy Couches 200gsm