You are here

NH35 - Hoa của núi rừng

NH-35

Loại: 

Năm phát hành: 

- Kích thước: 40 x 60 cm
- In 4 màu trên giấy Couches 200gsm