You are here

NH46 - Bonsai Thư pháp

NH-46

Loại: 

Năm phát hành: 

- Kích thước: 40 x 60 cm
- In 4 màu trên giấy Couches 200gsm