You are here

NH48 - Sắc màu hoa lan

NH-48

Loại: 

Năm phát hành: 

- Kích thước: 40 x 60 cm
- In 4 màu trên giấy Couches 200gsm