You are here

NH91

NH-91

Loại: 

Năm phát hành: 

Lịch 1 tờ nẹp thiếc

  • Kích thước: 45x70 cm
  • In 4 màu trên giấy Couches 115gsm