You are here

NH57 - Bình cổ - Phong thủy

NH-57

Loại: 

Năm phát hành: 

  • Lịch bàn 5 tờ nẹp thiếc
  • Kích thước: 45x70cm
  • In 4 màu trên giấy Couches 100gsm