You are here

NH62-63 - Kiến trúc thế giới

NH-62-63

Loại: 

Năm phát hành: 

NH62

  • Lịch bàn 13 tờ, 2 lò xo
  • Kích thước: 24x16cm
  • 13 tờ in 4 màu trên giấy Couches 230gsm
  • 52 tuần in 4 màu trên giấy offset 70gsm

NH63

  • Lịch bàn 13 tờ, 2 lò xo
  • Kích thước: 24x16cm
  • 13 tờ in 4 màu trên giấy Couches 230gsm