You are here

NH64-65 - Cảnh đẹp thác nước

NH-64-65

Loại: 

Năm phát hành: 

NH64

  • Lịch bàn 13 tờ, 2 lò xo
  • Kích thước: 24x16cm
  • 13 tờ in 4 màu trên giấy Couches 230gsm
  • 52 tuần in 4 màu trên giấy offset 70gsm

NH65

  • Lịch bàn 13 tờ, 2 lò xo
  • Kích thước: 24x16cm
  • 13 tờ in 4 màu trên giấy Couches 230gsm