You are here

NH66-67 - Hoa tự nhiên

NH-66-67

Loại: 

Năm phát hành: 

NH66

Lịch bàn 13 tờ, 2 lò xo
Kích thước: 24x16cm
13 tờ in 4 màu trên giấy Couches 230gsm
52 tuần in 4 màu trên giấy offset 70gsm

NH67

Lịch bàn 13 tờ, 2 lò xo
Kích thước: 24x16cm
13 tờ in 4 màu trên giấy Couches 230gsm