You are here

NH72-73 - Trò chơi dân gian

NH-72-73

Loại: 

Năm phát hành: 

NH72

  • Lịch bàn 13 tờ, 2 lò xo
  • Kích thước: 24x16cm
  • 13 tờ in 4 màu trên giấy Couches 230gsm
  • 52 tuần in 4 màu trên giấy offset 70gsm

NH73

  • Lịch bàn 13 tờ, 2 lò xo
  • Kích thước: 24x16cm
  • 13 tờ in 4 màu trên giấy Couches 230gsm