You are here

NH16 - Bìa ngũ phúc Lâm môn

NH-16

Loại: 

Năm phát hành: 

Quy cách kỹ thuật:

Kích thước: 32x58cm

Bìa Carton khung nhựa, khánh ngọc, mạ vàng chữ "Phúc"