You are here

NH17 - Bìa ngũ phúc lâm môn

NH-17

Loại: 

Năm phát hành: 

KT: 32 X 58 cm
- Bìa Catton khung nhựa, khánh ngọc, mạ vàng chữ “Phúc”