You are here

NH20 - Bìa gắn blốc

NH-20

Loại: 

Năm phát hành: 

KT: 35 X 55 cm
- In 4 màu trên giấy couches 150gsm, cán láng. 
- Bồi trên catton lạnh 3mm, mặt sau in áp la đỏ.