You are here

NH21 - Bìa gắn blốc

NH-21

Loại: 

Năm phát hành: 

KT: 30 X 60 cm
- In bằng công nghệ Metalize ép vân nổi trên giấy Duplex 350
- Bìa bồi trên Duplex độ dày 1500gsm