You are here

NH28 - Cao tầng "Đất nước những tầm cao"

NH-28

Loại: 

Năm phát hành: 

  • Lịch lò xo 7 tờ
  • Kích thước: 36 x 70 cm
  • In 4 màu trên giấy Couches 200gsm