You are here

NH59 - Phúc Lộc Thọ

NH-59

Loại: 

Năm phát hành: 

  • Lịch lò xo 7 tờ
  • Kích thước: 40 x 60 cm
  • In 4 màu trên giấy Couches 200gsm