You are here

NH62 - Bonsai, Phong Thủy, Thư pháp

NH-62

Loại: 

Năm phát hành: 

  • Lịch 5 tờ nẹp thiếc
  • Kích thước: 45 x 70cm
  • In 4 màu trên giấy Couches 100gsm