You are here

NH20 - Bìa gắn blốc

NH-20

Loại: 

Năm phát hành: 

Quy cách kỹ thuật:

Kích thước: 35 x 55cm

  • In 4 màu trên giấy couches 150gsm, cán láng
  • Bồi trên cartton lạnh 3mm, mặt sau in áp la đỏ