You are here

NH58 - Bứt phá để thành công

NH-58

Loại: 

Năm phát hành: 

(Lịch độc quyền, số lượng từ 3.000 trở lên)

  • Lịch lò xo 7 tờ
  • Kích thước: 40 x 60cm
  • In 4 màu trên giấy Couches 200gsm