You are here

NH105 - Thiếp chúc mừng năm mới

NH-105

Loại: 

Năm phát hành: 

  • Kích thước: 12,5 x 17,5cm, 17,5 x 12,5cm 
  • In 4 màu trên giấy Couches 230gsm